Egenandelsforsikring

Dersom du skulle være så uheldig å skade en bil du har leid, må du betale egenandel for reparasjon av skaden på inntil kr 15000,- Føles dette usikkert kan du velge å ta egenandelsforsikring når du bestiller en bil. Du betaler 6 kr pr time for forsikringen, men om du skader bilen ved et uhell når du har egenandelsforsikring får du kr 0,- i egenandel ved skade.

Husk at dersom du har helårs reiseforsikring, vil denne kanskje dekke skade på leiebil. Sjekk dette i forsikringsvilkårene dine.

PS. Dersom du er uaktsom i bruk av bilen ihht bilbrukskontrakten vil du likevel kunne være erstatningspliktig for skaden.

Følg oss på sosiale medier