Egenandelsreduksjon

Dersom du skulle være så uheldig å skade en bil du har leid, må du betale egenandel for reparasjon av skaden på inntil kr 15000,- Føles dette usikkert kan du velge egenandelsreduksjon når du bestiller en bil. Du betaler 6 kr pr time for egenandelsreduksjonen, men om du skader bilen ved et uhell når du har egenandelsreduksjon, slipper du betalingskrav for skade.

Dersom du er uaktsom i bruk av bilen ihht bilbrukskontrakten vil du likevel kunne være erstatningspliktig for skaden.

Følg oss på sosiale medier