Enklere å parkere i P-soner

Alle våre biler med boligsonekort, reservert plass på mobilitetspunkt og plasser reservert for bildeling har fått allsonekort fra 1.januar.

Dette betyr at alle disse bilene har parkeringstillatelse i alle soner unntatt sone 1 i reservasjonstiden. Bilene skal som vanlig plasseres på sine faste lokasjoner ved reservasjonsslutt .

Innføring av allsonekort vil gjøre tilbudet vårt enda mer praktisk og fleksibelt.

Relaterte saker

Følg oss på sosiale medier