Månedsleie

Et tilbud til deg som bruker bil ofte.

Kontakt oss via info@dele.no for å opprette avtale.

Priser

  • Lexus 300e Elbil: kr 7995,-
  • Toyota Corolla STV: kr 7995,-
  • Nissan Leaf Elbil: kr 6999,-

Hva er inkludert i den månedlige leieprisen

Forsikring er inkludert i månedsleien og man tillater at alle med gyldig førerkort for bil kan benytte bilen. Det vil ikke være noe tillegg for ung fører. Det er ingen bindningstid ut over første månedsleien og ingen oppstartskostnad. Opsjon på utvidelse av leietiden må formidles fra leietaker til Bildeleringen senest 14 dager før leieperioden er over.
Det legges opp til at bilene skal ha fri kilometer i leieperioden. (Bilene det dreier seg om er i hovedsak elbiler med begrenset rekkevidde). Leieprisen inkluderer periodisk service, dekk og dekkskift. Bildeleringen vil foreta inspeksjon og klargjøring av de aktuelle bilene, slik at eventuelle skader eller defekter blir notert i forkant og i etterkant av leieperioden.

Tilbudet vil i denne omgang vare frem til 1. april 2022.

Leietakers ansvar
I leieperioden er det leietakers ansvar å dekke innvendig og utvendig vask av bilen, strøm til lading, drivstoff som bensin eller diesel, bompenger, vindusspylervæske, parkering og eventuelle fergeomkostninger. Ileggelser fra ATK er også leietakers ansvar i leieperioden. 

Leietaker har en egenandel på kr 4.000, – ved skade.
Skader på kjøretøyet ut over normal slitasje skal dekkes av leietaker.

Betalingsbetingelser
Leien betales forskuddsvis for påfølgende måned. Betalingsfristen er innen den 15. i inneværende måned.

Kontakt oss via info@dele.no for å opprette avtale.

Relaterte saker

Månedsleie

Seks år i førersetet

Følg oss på sosiale medier