Om Bildeleringen

Bildeleringen ble etablert i 1996 og organiserer bilholdet for 1900 privat- og bedriftsmedlemmer i Bergensområdet. Vi har over 200 biler plassert på mer enn 80 steder i Bergen.

Idéen bak bildeling er at en gruppe mennesker går sammen om å eie eller leie biler. Utnyttelsgraden stiger, utgiftene synker og alle disponerer moderne biler med høy sikkerhetsstandard og god drivstofføkonomi. I tillegg frigjøres areal satt av til parkering.

En bevisst bruker sparer både tid og penger på å samle flere ærend til samme tur. Kostnadene ved bilhold er knyttet til bruken av bilen, og det gjør det lett å sammenligne med annen transport.

Bildeleringen er organisert som et samvirke og er eid av medlemmene. Vi driver på et ikke-kommersielt grunnlag og eventuelt overskudd går tilbake til driften. Vi har en liten og effektiv administrasjon.

Bildeleringens øverste organ er andelseiermøte. Andelseiermøte godkjenner vedtektene og bilbrukskontrak, som regulerer Bildeleringens og andelseiers rettigheter og plikter. 

I Norge finnes det bildeleringer i Oslo og Trondheim i tillegg til Bergen. Bildeling finnes i mange land, og interessen for bildeling er økende.