Om Bildeleringen

Bildeleringen ble etablert i 1996 og organiserer i dag bilholdet for mer enn 3500  privat- og bedriftsmedlemmer i Bergensområdet. Vi har over 350 biler plassert på mer enn 80 steder i Bergen.

Idéen bak bildeling er at en gruppe mennesker går sammen om å eie eller leie biler. Utnyttelsesgraden stiger, utgiftene synker og alle disponerer moderne biler med høy sikkerhetsstandard og god drivstofføkonomi. I tillegg frigjøres areal satt av til parkering.

Bildeleringen er organisert som et samvirke og er eid av medlemmene. Vi driver på et ikke-kommersielt grunnlag og eventuelt overskudd går tilbake til driften.

Bildeleringens øverste organ er andelseiermøtet. Andelseiermøtet velger samvirkets styre, og vedtar vedtektene som definerer samvirkets formål, og overordnede rettigheter og plikter for Bildeleringen og andelseier. Styret i samvirket er ansvarlige for utforming av bilbrukskontrakten, som regulerer Bildeleringens og andelseiers rettigheter og plikter ved bruk av bil.

Årsmøter

Følg oss på sosiale medier