PRISER

Priser

Ved leie betaler du timepris inntil 12t/døgn, pris pr kilometer, og et startgebyr. Hvis du er tilbake med bilen og avslutter før reservasjonen din går ut, betaler du kun halv pris for gjenværende timer/minutter.

Sjekk på app.dele.no hva turen din vil koste.

Nedenfor finner du gjeldende priser fra 1. januar 2020. Følgende er endret fra 1. januar 2019:

 • Småbil timepris økes fra kr 19,50/t til kr 20,50/t
 • Du faktureres for maks 12t pr kalenderdøgn (tidligere 14t)

Kilometerpris

Kilometeravgift 9-seter og stor varebil
Første 150 km:
kr 3,30 pr. km
Etter 150 km:
kr 2,30 pr. km
Kilometeravgift alle andre biler
Første 150 km:
kr 2,30 pr. km
Etter 150 km:
kr 1,30 pr. km

Kilometeravgiften inkluderer drivstoff, vask av bil etc. Du er selv ansvarlig for renhold, og fylling av drivstoff før levering av bil. Det ligger drivstoffkort i hver bil som du kan bruke til å kjøpe drivstoff, maskinvask, spylervæske o.a. Dersom du ikke kan betale med kortet, refunderes slike utgifter til bilen ved innsending av kvittering.

Bilen skal leveres med minimum kvart fylt bensintank.

Autopass og parkeringsavgift

Utgifter til autopass og parkeringsavgift faktureres på den enkelte reservasjon.

Timepris

Timepriser og startgebyr
Startgebyr:
kr 30,- pr. tur
Timepris mellom kl 0800 og 2200. Natten er gratis
Minibil:
kr 15,- pr. time
Småbil og el-bil kombi:
kr 20,50 pr. time
Stasjonsvogn og liten varebil:
kr 28,50 pr. time
7-seter:
kr 39,- pr. time
SUV 4 hjulstrekk:
kr 41,50 pr. time
Stor varebil:
kr 49,- pr. time
9-seter:
kr 54,- pr. time
Timepris for egenandelsforsikring
Egenandelsforsikring, alle biltyper:
kr 6,- pr. time

Du betaler maks for 12t pr. kalenderdøgn. Dette gjelder både timeleie og egenandelsforsikring.

Les mer om egenandelsforsikring

Avbestilling og avslutning av reservasjoner

 • Reservasjoner skal alltid avsluttes i appen, vanligvis umiddelbart etter du er ferdig. Dersom du har glemt å avslutte en reservasjon, medfører det ikke ekstra kostnader å avslutte i ettertid.
 • Når bilen er returnert og man avslutter en reservasjon, frigjøres bilen til å bestilles av andre umiddelbart. Overskytende tid på reservasjonen faktureres til 50% redusert pris.
 • En reservasjon kan kanselleres kostnadsfritt innen 1 time, så sant ikke reservasjonen har begynt.
 • En reservasjon kan avbestilles kostnadsfritt inntil 48 timer før reservasjonen starter.
 • Utover dette faktureres alle avbestillinger med 50% av timekostnaden.
 • Det vil si at hvis man avbestiller en lang leie ved start av reservasjonen, faktureres man for maksimalt 24 timer (12t pr døgn), til 50% av timeprisen.

Medlemsavgift og priser ved innmelding

Andelsinnskudd og depositum
Andelsinnskudd:
kr 500,-
Depositum:
kr 6500,-

Andelsinnskudd og depositum betales tilbake til medlemmet ved utmelding.

Medlemsavgift
Medlemsavgift privatmedlemmer – faktureres forskuddsvis:
kr 600,- pr. halvår
Medlemsavgift bedrift – faktureres forskuddsvis:
kr 1800,- pr. halvår

Medlemsavgiften faktureres pr halvår, og refunderes ikke ved utmelding.

Bonus og gebyr

 • Når du vasker og støvsuger bilen utvendig og innvendig får du Kr. 100,- i bonus. Send inn bilde av kvittering til info@dele.no for å få bonusen til fratrekk på neste faktura.
 • Reservasjonen kan enkelt forlenges så sant ingen har bestilt bilen rett etter deg, husk å gjøre dette så unngår du gebyrene nedenfor:
  • Dersom bilen leveres mer enn 5 min etter at reservasjonen er utgått: Gebyr kr. 200,-
  • Dersom bilen leveres mer enn 30 min etter at reservasjonen er utgått: Gebyr kr. 500,-
  • Ta kontakt med oss dersom du ser du blir forsinket, og du ikke kan utvide bestillingen din!
 • Vær ekstra nøye med å ta rett bil i parkeringshus. I enkelte parkeringshus får ikke bilcomputeren sjekket om du har en bestilling før du har kjørt ut.
  • Tar du feil bil, blir to biler utilgjengelige for andre brukere. Du må derfor betale for begge bilene. I tillegg ilegges et gebyr på kroner 500,-
 • Erstatning for tapt/mistet kort kr 200,-
 • Forlater du bilen i en tilstand som er til ulempe for neste bruker ilegges du et gebyr på kr 500,-

Eksempler på det siste kan være at bil benyttes uten gyldig bestilling, bilen forlates med lys etc på slik at batteriet blir utladet, bilen etterlates uforholdsmessig skitten eller luktende, eller bilen forlates med mindre enn kvart tank med bensin.

Fakturering

Faktura for bilbruk sendes etterskuddsvis en gang pr måned.