Tilgjengelighet

(PS. Det er lett å se tilgjengelige biler i bestillingssystemet på https://app.dele.no)

Grafen nedenfor viser tilgjengelighet av biler. X-aksen viser hver time i fra to dager tilbake og to dager frem. Y-aksen viser antall biler. Lilla er antall opptatte biler, blå er ledige. Den loddrette linjen markerer tilgjengeligheten akkurat nå. Generelt er flest biler i bruk kl 16 på hverdager, og kl 12 i helgene. Grafen oppdateres med data ca. hver 3. time.

Grafen nedenfor viser antall biler totalt i Bildeleringen, måned for måned siden mars 2019 da vi tok i bruk det nye bestillingssystemet.

Følg oss på sosiale medier